Kontakt

Zážitkový tábor Antre organizuje a zastrešuje:

PC.ON education, občianske združenie

Sídlo:
Ďurkova 25, 949 01 Nitra
Písomný kontakt:
T. Tekela 10, 917 01 Trnava
tabor@antre.sk


Kontaktné miesto v Nitre:
Antre Nitra, s. r. o
Ďurkova 25, Nitra

Kontaktná a zodpovedná osoba za tábor Antre:

Ing. Alena Paľová

0905 562 910
palova@antre.sk

Kontaktujte nás