Naša Vízia

 
Slobodné deti a zodpovední mladí ľudia. Pripravení a ochotní meniť seba a svet tak, aby bol lepším miestom pre život.
 
Zažiť lepší svet - zažiť ako by to malo vyzerať, keby sme žili v "dokonalom" svete, pretože nemožno zlepšovať svoj život, náš svet, pokiaľ nevieme ako by mal vyzerať. Ak máme dôjsť do cieľa, musíme ho poznať, vidieť pred sebou.
 
Chceli by sme
 • aby mladí ľudia pri stretnutí s nami spoznali ľudí, ktorým na nich záleží a myslia na ich dobro, šťastie, úspech v živote (chceme ich brať ako rovnocenných partnerov, vnímať ich potreby, počúvať ich, chápať ich)
 • aby zažili počas tábora cestu k svetu, ktorý zvyšuje kvalitu a krásu ich života a robí ich spokojnejšími (svet v ktorom má hlavné slovo dialóg a spolupráca), chceme aby v bežných táborových podmienkach zažili, ako sa konkrétne dá takýto svet vytvárať - návrhom zaujímavého programu, ktorý berie do úvahy potreby každého; pokojným riešením konfliktov, ktoré pri tom vznikajú
 • aby staršie deti (6. - 9. trieda) si viac uvedomili to, čo ich v živote čaká, aké výzvy a slobodne sa odhodlali niečo preto, aby ich zvládli, urobiť (odhodlali sa byť zodpovednými "dospelými"
 • aby sa vrátili domov s chuťou, s predstavou a so základom zručností, ako môžu v každodenných okolnostiach zvyšovať kvalitu svojho života i života druhých

Ciele

 
Aby sme mohli meniť svet, potrebujeme poznať dokonalý obraz sveta - vidieť víziu. A možno v malom priestore prežiť tento "dokonalý" svet alebo aspoň momentálne najdostupnejšiu víziu lepšieho sveta - sveta spojenia so sebou, s druhými a s prírodou.
 
Cieľom tábora je ukázať ako takýto trvalo udržateľný svet funguje, na akých princípoch je postavený, iných než ten dnešný.
 • Spoznať hodnoty nového života a priority pri rozhodovaní.
 • Dať nádej a zmysel, že aj jednotlivec môže prispievať každodenne k tejto zmene a čím?
 • Naštartovať mladého človeka k nejakému pre neho zmysluplnému konaniu, hoci aj úplne maličkému významom, ale nasmerovanému správnym smerom.
 • Zostať v kontakte s mladými ľuďmi po tábore a diskutovať o tom, čo nové objavili, naštudovali, urobili, nejaké miniprojektíky, dobré skutky...

 

Hlavný cieľ

 
OBNOVIŤ SPOJENIE
 • SO SEBOU (osobná celistvosť, integrita)
 • S DRUHÝMI (skupinová kohézia)
 • S PRÍRODOU/SVETOM (našou prírodou, zemou, planétou)
 •  

Čiastkové ciele

 • predstaviť sa druhým so svojím bohatstvom (jedinečným „koktailom“ vlastných darov/ výhod/silných stránok/talentov)
 • odreagovať sa, zabaviť sa, zažiť vnútornú pohodu, slobodu, obdivovať krásu, nájsť/obnoviť chuť k „plnospektrálnemu“ životu (prekonať jednostrannosť)
 • lepšie spoznať seba v novom prostredí (prírode, na hrebeni NT), s novými ľuďmi, v nových podmienkach/možnostiach (napr. na nocovačke pod širákom na hrebeni NT)
 • bez ostychu/strachu/predsudkov spoznávať nových ľudí
 • naučiť sa spoznávať nové prostredie (reálne i virtuálne, jeho hodnoty) a zhodnotiť/využiť jeho možnosti
 • naučiť sa prekonávať seba (napr. pohodlie doma, závislosť na mobile/iPade/laptope)
 • naučiť sa vyvažovať realitu s virtualitou
 • využiť nové technológie pre zlepšenie nášho života (napr. pripraviť web s ponukou pracovných síl miestnych nezamestnaných alebo počas tábora hľadať vo web-vesmíre ďalšie civilizácie s podobným konceptom/modelom života)
 • získať skúsenosť z toho, keď sú prínosom pre druhých (niečo sa naučiť uvariť/ pripraviť pre druhých; aspoň jedného účastníka naučiť niečomu, v čom som „dobrý/á“)
 • získať skúsenosť z toho, akú premenu je schopná uskutočniť väčšia skupina ľudí (napr. skupina dobrovoľníkov by mohla ísť niekomu v dedine s niečím pomôcť, alebo niečo upratať v rámci školiaceho zariadenia alebo v lese urobiť niečo, čo po nás zostane napr. obnovené turistické značky na stromoch)
 • vrátiť sa domov krajší/komplexnejší/zrelší/vyspelejší/menej egocentrický