Peter Živý

Peter Živý

Počas 5 rokov rozvíjam hry intuitívnej pedagogiky v stretnutiach s mnohými skupinami ľudí a pozorujem mnohé posuny v mojom vlastnom prejave života, ale aj u mnohých ďalších ľudí.

Preto do spoločnosti prinášam úplne nový obraz o škole a vzdelávaní, zameraný viacej na Človeka, na ľudskosť, na komunikáciu, na tvorivosť, na autonómiu, spoluprácu...

Prepojením myslenia, cítenia a pohybu nášho tela sa v nás rodí tento nový stav Celistvosti.

Na workshope sa budeme spoločne vnárať do tohto stavu cez pohybové hry, ktoré vychádzajú z Intuitívnej pedagogiky... budeme SKÁKAŤ, TLIESKAŤ, DUPAŤ, PADAŤ, POČÚVAŤ, IMPROVIZOVAŤ a veľa pozorovať, kde v práci sa nachádzajú mnohé skryté procesy súvisiace s PraHrou.

"Človek sa hrá len tam, kde je v plnom význame slova človekom a je len tam úplne človekom, kde sa hrá" Friedrich Schiller

 

Ukážka z workshopu Petra Živého