Zuzka Turianska

Zuzka Turianska

Zuzka Turianska

Študuje Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, magisterské štúdium psychológie 

Najradšej trávim čas v prírode, cítim s ňou silné spojenie(: ..mám rada zvieratká, svojho psa, s ktorým som neustále v pohybe, hory a lozenie po nich, akúkoľvek kreatívnu činnosť, maľovanie (v poslednej dobe na textil), prácu s hlinou, s prírodným materiálom... Rada tvorím hlavne s deťmi, pretože dokážu byť neuveriteľne spontánne a nespútane tvorivé, ale i pre vnútorný pocit sebavyjadrenia, pre radosť... Zaujímam sa o arteterapiu a artefiletiku, momentálne navštevujem dlhodobý arteterapeutický výcvik. Baví ma štúdium psychológie, venujem sa príležitostným dobrovoľníckym aktivitám všelijakého druhu, a ako osobná asistentka deťom s poruchami autistického spektra. Baví ma práca s deťmi, čítanie, ale i pestovanie rastliniek a varenie. Milujem hudbu- hlavne tú nekomerčnú, intuitívnu, takú, ktorá vychádza zo srdca autora(: Rada taktiež cestujem (najlepšie neplánovane a spontánne, poprípade stopom:-D ) .

Úspešne som zvládla absolvovať základnú umeleckú školu, prvý stupeň hudobného odboru a druhý stupeň výtvarného odboru, v ktorom som vášnivo pokračovala i v rámci kurzov pre dospelých(: Na základnej škole som bola veľmi akčné dieťa, nebolo súťaže, ktorej by som sa nezúčastnila, z tých úspešných si pamätám Slávika, Hviezdoslavov Kubín, Šalianskeho Maťka, Pytagoriádu i Červený Kríž. Na osemročnom gymnáziu som v rámci študentskej spoločnosti (Junior Achievement Slovensko) tvorila kreatívny článok marketingového tímu, dva roky som pôsobila v speváckom Zbore Aquinas, zúčastnila som sa zahraničného výmenného pobytu so spriateleným gymnáziom vo Warendorfe, v rámci projektu "Hudba nás spája". V lete 2010 som strávila tri týždne vo Francúzskej Normandii, kde sme sa v tábore mladých "Sailing for friendship" naučili samostatne plaviť na katamaráne a menšej plachetnici. Počas bakalárskeho štúdia na vysokej škole som strávila letný semester 2012 štúdiom na Maďarskej Univerzite v Pécsi. V máji 2012 som sa zúčastnila medzinárodnej konferencie študentov psychológie Pszinapszis v Budapešti, v júni som úspešne obhájila svoju bakalársku prácu na tému psychologických aspektov živelnej caisterapie u seniorov, kde som sa venovala osamelosti, depresivite a kvalite ich života vzhľadom k tomu, či žili v domácnosti sami, alebo so psíkom. Momentálne pokračujem magisterským štúdiom a venujem sa výskumu psychosociálneho vývinu detí mladšieho školského veku.

Myslím, že som zodpovedná a spoľahlivá, citlivá, vnímavá, priateľská, úprimná a otvorená, občas prehnaná pacifistka. Tímová hráčka, ale i samostatná, kreatívna, vynaliezavá, spontánna, hravá, divoká srdcom(: Rada sa učím a poznávam nové veci, osobnosti ľudí, kultúry, spôsoby života....a všetko čo prichádza, každú skúsenosť (pozitívnu i negatívnu) vnímam ako príležitosť rásť. Verím, že každý človek je originál a má na svete svoje miesto, svoj talent, niečo, čím môže prispieť k tomu, aby bol svet lepší. Že sa netraba báť nasledovať svoj vnútorný hlas, i za cenu toho, že budeme vnímaní spoločnosťou za "iných" , nepochopených, nespĺňajúcich jej diktované očakávania, požiadavky, kladené často násilne a manipulatívne, bez toho aby sme mali možnosť slobodne sa zamyslieť, vybrať si vlastnú cestu, vnímať, tvoriť, pozerať sa na svet i žiť "vlastným" spôsobom v súlade s našou prirodzenosťou. Sloboda je pre mňa veľmi dôležitá, zároveň i rešpekt k jedinečnosti všetkých bytostí a individuálny prístup k nim, zodpovednosť za spoločnosť a svet okolo nás.

Pretože som sama strávila veľa rokov v tábore- ako dieťa, a myslím, že na táboroch záleží, rovnako na táborovej filozofii, atmosfére a hodnotách, ktoré sa v ňom "žijú"...tento tábor ma oslovil práve preto, že mi je v tomto blízky a chcela by som najlepšie ako dokážem, prispieť i svojou energiou a celou svojou byosťou k tomu, aby bol skvelý(: Myslím si, že táborové skúsenosti sú na celý život.
Rada pomáham deťom objavovať ich vlastnú originalitu a chápať jedinečnosť každého človeka, budovať v nich prirodzený rešpekt k ostatným živým tvorom. Rada ich zabavím kreatívnymi, či pohybovými aktivitami, povediem ich na ceste objavovania prírody a jej zaujímavostí, umenia, výtvarnej tvorby, ale i čokoľvek iné, čo bude v mojich silách (: