Naša Vízia

 
Slobodné deti a zodpovední mladí ľudia. Pripravení a ochotní meniť seba a svet tak, aby bol lepším miestom pre život.
 
Zažiť lepší svet - zažiť ako by to malo vyzerať, keby sme žili v "dokonalom" svete, pretože nemožno zlepšovať svoj život, náš svet, pokiaľ nevieme ako by mal vyzerať. Ak máme dôjsť do cieľa, musíme ho poznať, vidieť pred sebou.
 
Chceli by sme
 • aby mladí ľudia pri stretnutí s nami spoznali ľudí, ktorým na nich záleží a myslia na ich dobro, šťastie, úspech v živote (chceme ich brať ako rovnocenných partnerov, vnímať ich potreby, počúvať ich, chápať ich)
 • aby zažili počas tábora cestu k svetu, ktorý zvyšuje kvalitu a krásu ich života a robí ich spokojnejšími (svet v ktorom má hlavné slovo dialóg a spolupráca), chceme aby v bežných táborových podmienkach zažili, ako sa konkrétne dá takýto svet vytvárať - návrhom zaujímavého programu, ktorý berie do úvahy potreby každého; pokojným riešením konfliktov, ktoré pri tom vznikajú
 • aby staršie deti (6. - 9. trieda) si viac uvedomili to, čo ich v živote čaká, aké výzvy a slobodne sa odhodlali niečo preto, aby ich zvládli, urobiť (odhodlali sa byť zodpovednými "dospelými"
 • aby sa vrátili domov s chuťou, s predstavou a so základom zručností, ako môžu v každodenných okolnostiach zvyšovať kvalitu svojho života i života druhých

Ciele

 
Aby sme mohli meniť svet, potrebujeme poznať dokonalý obraz sveta - vidieť víziu. A možno v malom priestore prežiť tento "dokonalý" svet alebo aspoň momentálne najdostupnejšiu víziu lepšieho sveta - sveta spojenia so sebou, s druhými a s prírodou.
 
Cieľom tábora je ukázať ako takýto trvalo udržateľný svet funguje, na akých princípoch je postavený, iných než ten dnešný.
 • Spoznať hodnoty nového života a priority pri rozhodovaní.
 • Dať nádej a zmysel, že aj jednotlivec môže prispievať každodenne k tejto zmene a čím?
 • Naštartovať mladého človeka k nejakému pre neho zmysluplnému konaniu, hoci aj úplne maličkému významom, ale nasmerovanému správnym smerom.
 • Zostať v kontakte s mladými ľuďmi po tábore a diskutovať o tom, čo nové objavili, naštudovali, urobili, nejaké miniprojektíky, dobré skutky...

 

Hlavný cieľ

 
OBNOVIŤ SPOJENIE
 • SO SEBOU (osobná celistvosť, integrita)
 • S DRUHÝMI (skupinová kohézia)
 • S PRÍRODOU/SVETOM (našou prírodou, zemou, planétou)
 
 • Čiastkové ciele

 

 • predstaviť sa druhým so svojím bohatstvom (jedinečným „koktailom“ vlastných darov/ výhod/silných stránok/talentov)
 • odreagovať sa, zabaviť sa, zažiť vnútornú pohodu, slobodu, obdivovať krásu, nájsť/obnoviť chuť k „plnospektrálnemu“ životu (prekonať jednostrannosť)
 • lepšie spoznať seba v novom prostredí (prírode, na hrebeni NT), s novými ľuďmi, v nových podmienkach/možnostiach (napr. na nocovačke pod širákom na hrebeni NT)
 • bez ostychu/strachu/predsudkov spoznávať nových ľudí
 • naučiť sa spoznávať nové prostredie (reálne i virtuálne, jeho hodnoty) a zhodnotiť/využiť jeho možnosti
 • naučiť sa prekonávať seba (napr. pohodlie doma, závislosť na mobile/iPade/laptope)
 • naučiť sa vyvažovať realitu s virtualitou
 • využiť nové technológie pre zlepšenie nášho života (napr. pripraviť web s ponukou pracovných síl miestnych nezamestnaných alebo počas tábora hľadať vo web-vesmíre ďalšie civilizácie s podobným konceptom/modelom života)
 • získať skúsenosť z toho, keď sú prínosom pre druhých (niečo sa naučiť uvariť/ pripraviť pre druhých; aspoň jedného účastníka naučiť niečomu, v čom som „dobrý/á“)
 • získať skúsenosť z toho, akú premenu je schopná uskutočniť väčšia skupina ľudí (napr. skupina dobrovoľníkov by mohla ísť niekomu v dedine s niečím pomôcť, alebo niečo upratať v rámci školiaceho zariadenia alebo v lese urobiť niečo, čo po nás zostane napr. obnovené turistické značky na stromoch)
 • vrátiť sa domov krajší/komplexnejší/zrelší/vyspelejší/menej egocentrický

Kto je za touto víziou?

 

Stretli sme sa traja ľudia, ktorí vidia zmysel v mladých ľuďoch. A radi by sme pre ne niečo urobili. 

 

Marcel Šottník

Niečo o mne

Som programátor, analytik, manager, vizionár, cvičitel Tai Chi, manžel a otec.

Prečo si sa rozhodol stráviť leto v tábore? 

Chcem prakticky robiť to čo hlásam. A práca s deťmi je jedna z najdôležitejších činností.

Tvoja vízia, čo by si rád deťom odovzdal, ukázal?

Chcel by som účastníkom ukázať, aké je dôležité bojovať s lákadlami konzumného sveta a prispievať k jeho zlepšeniu. Ukázať im svojou troškou niektoré postupy.

Čím je podľa teba tento tábor iný, než ostatné, čo tu bude inak? 

Guľa života je tábor - príbeh. Bude menej "civilný" ako veľa bežných táborov, lebo budeme žiť v príbehu. Zároveň nie je zameraný len na niekoľko izolovaných tém, ale snaží sa ukázať, že všetko so všetkým súvisí a na svet musíme pozerať s otvorenými očami a mysľou a hlavne otvoreným srdcom.

Aké hodnoty považuješ u mladých ľudí za najdôležitejšie, aby žili šťastne, úspešne i udržateľne zároveň?

Najdôležitejšie je byť v spojení so samým sebou a všetkým a všetkými okolo seba. Správať sa tak, aby citové, rozumové aj duchovné prežívanie boli zastúpené v správnej miere. Spolu so vzdelaním to ľuďom umožní robiť správne rozhodnutia.

 

Laco Baranyai

 

Niečo o mne

Mám zaujímavý život. Hľadám poklady. Neraz som v podzemí aj niekoľko mesiacov a len z času na čas sa ukážem vonku. Paradoxne popritom rád lietam a zvyčajne sa pohybujem rýchlosťou svetla... :-)

Prečo som sa rozhodol stráviť leto v tábore Antre?

Lebo v ňom pôjde o riadne dobrodružstvo s mnohými novými ľuďmi ale súčasne aj s niekoľkými „starými vlkmi a vlčicami“...

Tvoja vízia - čo by si rád deťom odovzdal, ukázal?
Vidím okolo seba veľa pokladov, ale aj svinstva (páchanom na druhých) a mladí sú na križovatke. Rozhodol som sa byť tam, kde sa objavujú na horizonte veľmi cenné veci, za ktorými sa oplatí ísť a niečo pre ne aj stratiť.
 

Čím je podľa teba tento tábor iný, než ostatné, čo tu bude inak?
Bude tam niekoľko pramenitých ľudí. Okrem toho bude mať tento tábor v sebe pointu, ktorá je pre život veľmi dôležitá a ktorú budú možno niektorí schopní objaviť (nečakám, že ich bude nejako veľa – možno dvaja – traja).
 

Aké hodnoty považuješ u mladých ľudí za najdôležitejšie, aby žili šťastne, úspešne i udržateľne zároveň?
Začal by som s dvoma: Pokorou a nenásytnosťou. Pokora znamená - bez vzdania sa prijímať a prekračovať svoje hranice a nenásytnosť znamená - ísť za tým, čo je skutočne najväčšie; neuspokojiť sa s polopravdami a ilúziami, nenechať sa namotať na lacný – ako decká hovoria – shit.

 

Teraz trochu vážne...

Venujem sa poradenstvu a lektorskej činnosti v oblasti osobného rozvoja, rozvoja škôl a zavádzania novej kultúry vzdelávania. V minulosti som pôsobil v oblasti neformálneho vzdelávania ako metodik, školiteľ a autor. Je toho veľa, radšej kliknite na môj web https://www.skolskynetwork.sk/

 

 

 

Alena Paľová

Niečo o mne

Podnikám a vediem vzdelávaciu agentúru Antre, organizujem počítačové kurzy, prednášky, semináre a workshopy osobnostného rozvoja. Počas leta sa venujem deťom v tábore.

Prečo si sa rozhodla stráviť leto v tábore? 

Chcem urobiť radosť deťom, mládežníkom a aj sebe. Tábor a práca s deťmi a mladými ľuďmi je pre mňa jedna z najzmysluplnejších činností. Vždy ma to nadchýňa, rada experimentujem a inovujem. Na tábore si vždy vytvoríme taký malý ideálny svet. Sú to najkrajšie dni roka.

Tvoja vízia, čo by si rád deťom odovzdal, ukázal?

Môžem odovzdať len to čím som. A ja verím, že svet okolo seba môžeme meniť, zlepšovať, len treba byť proaktívny – ak sa mi niečo nepáči, jednoducho sa rozhodnem, že preto niečo urobím a urobím to. Krásne to funguje. Je tiež možné žiť podľa svojich predstáv a je možné pomáhať iným, aby žili podľa svojich predstáv. Ďalšou mojou ambíciou je umožniť deťom byť bližšie k prírode a byť bližšie k ľuďom – čo najviac komunikovať s ľuďmi naživo. A zažiť slobodu naživo.

Čím je podľa teba tento tábor iný, než ostatné, čo tu bude inak? 

Bude tu iná celková atmosféra a nové hodnoty. Ak sa podarí to, čo zamýšľame, tak deti zažijú, čo ešte nezažili. Našim zámerom je zažiť čo najviac ľudskosti a zamyslieť sa aj zodpovedne nad budúcnosťou – ekológiou, trvalou udržateľnosťou, zdravou ekonomikou.

Aké hodnoty považuješ u mladých ľudí za najdôležitejšie, aby žili šťastne, úspešne i udržateľne zároveň?

Nájsť svoj talent, ísť aktívne za svojimi snami, nebáť sa omylov a skúšať znova a znova, nerobiť veci kvôli peniazom, byť slušný a tolerantný k ľuďom i prírode.