Organizácia a cena

 

Hodnota tábora je 185 €/dieťa.

Za skoré prihlásenie do 21. júna získate Kamarátsku zľavu 10 €.

Takže aktuálna cena do 21. júna je 175 €/dieťa.

 

Rodinná zľava – ak ste súrodenci získate navyše zľavu 5 € na osobu

(napíšte do Poznámky meno súrodenca)

Uzávierka prihlášok je 21. júna 2013.

 

Prečo ponúkame tieto zľavy? 

Kvôli organizácii tábora potrebujeme v dostatočnom časovom predstihu vedieť, koľko ľudí sa na tábor záväzne prihlási, lebo od toho závisí aj to koľko vedúcich na tábor potrebujeme a s akou kapacitou môže rekreačné zariadenie rátať, prípadne aby malo čas hľadať náhradné riešenie. Preto ponúkame možnosť zliav, aby sa nám ten kto môže prihlásil skôr. Je to organizačná nevyhnutnosť, slúži na urýchlenie vášho rozhodnutia, ale v prípade, že názor zmeníte, vám poplatok vrátime s odrátaním manipulačných nákladov vzniknutých bankovým prevodom. 

Zľavy pre deti od 7 – 16 rokov:

 1. Ak sa záväzne prihlásite do 21. júna 2013 a zároveň uhradíte zálohu 70 €, získate každý kamarátsku zľavu 10 € z pôvodnej ceny 185 €, takže zaplatíte len 175 €. Platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 5. Júna 2013.
 2. Ak ste súrodenci alebo bratranci a sesternice, môžete si uplatniť rodinnú zľavu 5 € na každú osobu. Uveďte to prosím v prihláške alebo si zľavu uplatníte po príchode na tábor.

Zľavy pre praktikantov od 15 – 18 rokov:

Tábora sa môžu zúčastniť aj praktikanti, bývalí účastníci tábora Antre, ktorí strávili v Antre aspoň 2 roky. Počet praktikantov je obmedzený. Prihlásiť sa môžete cez rovnakú prihlášku ako deti, len v kurzoch zaškrtnete A - ako asistent.

 • Ak sa záväzne prihlásite na Zážitkový tábor do 21. júna 2013 a zároveň uhradíte zálohu 70 €, získate každý kamarátsku zľavu 55 € z pôvodnej ceny 185 €, takže zaplatíte len 130 €. Platbu je potrebné uskutočniť najneskôr do 5. Júna 2013.
 • Ak ste súrodenci alebo bratranci a sesternice, môžete si uplatniť rodinnú zľavu 5 € na každú osobu. Uveďte to prosím v prihláške alebo si zľavu uplatníte po príchode na tábor.

Ako sa prihlásiť?

 • Prihlásenie cez Internet
 • Telefonicky na čísle 0905 562 910
 • Podmienkou uplatnenia zľavy je dátum prihlásenia a následná úhrada do 7 dní od prijatia potvrdenia o prijatí prihlášky. Predovšetkým je potrebné sa prihlásiť.  Príkaz na úhradu vám pošleme mailom prípadne poštou následne po prijatí vašej prihlášky. Celý poplatok za tábor je potrebné uhradiť do 21. júna 2013.

Príkaz na úhradu pre Slovensko by mal obsahovať nasledujúce údaje:
Číslo účtu: 2621777065
Kód banky: 1100 
Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR) 
Konštantný symbol: 0308 
Špecifický symbol: termín začiatku tábora (DDMMRRRR takže 07072013 alebo 14072013) 
Doplňujúci údaj: Meno dieťaťa - účastníka tábora (!pozor nie meno rodiča)

 

V cene tábora Antre je zahrnuté

Čo všetko vaše dieťa dostane?Tábor Antre je všestranný pobytový tábor v prírode zameraný na neformálne vzdelávanie a všestrannú výchovu s cieľom dať deťom hravou formou inšpiráciu a zážitky práve v tých oblastiach, ktoré sú v modernej praxi nevyhnutné a sú základom úspechu v živote. Viac o vízii a koncepcii tábora tu.

Aké náklady sú zahrnuté v poplatku tábora?

 1. 6x Ubytovanie v murovanej chate,
 2. Strava 6x denne, teplý obed a večera, pitný režim, ovocie, zelenina, jogurty
 3. Táborové tričko a taška
 4. Odborné kurzy a workshopy - absolvované workshopy si deti zapíšu do Táborového zápisníka
 5. Reklamný darček na záver
 6. Spoločná táborová fotka vo forme pohľadnice alebo plagátiku
 7. Zdarma výlet do Svätého Antola alebo Banskej Štiavnice – cestovné výdavky a vstupné do múzeí
 8. Trpezliví a aktívni animátori a lektori - pedagogický dozor cca 11 ľudí – facilitátor tábora 1, facilitátori skupín a zábavy 4-5, odborní lektori 3-4, zdravotníčka 1
 9. Náklady na externé workshopy od profesionálnych lektorov osobnostného rozvoja
 10. Prenájom spoločenských miestností,
 11. Príprava výchovného programu a metodické vzdelávanie lektorov tábora pred táborom,
 12. Organizačné, technické a materiálne vybavenie tábora,
 13. Zľava na DVD s fotkami tábora a videom, prípadne iné produkty vytvorené na tábore (vyhotovené do konca tábora)

 

Doprava na tábor

 • Príchod na tábor je vždy v nedeľu od 15. do 17. h pred večerou. Odchod je v sobotu od 11.00 do 14.00 h deti budú mať v sobotu ešte raňajky a obed o 11 h
 • Uzávierka prihlášok je 21. júna 2013. Ak budú ešte voľné miesta na tábore, je možné sa prihlásiť aj do 28. júna 2013. Prihlášku pošlite čím skôr.
 • Doprava na tábor je individuálna.
 • Ako sa dostanete na tábor z Bratislavy? Autobusom Bratislava 13.00 – Sereď 13.55 – Nitra 14.20 – Zlaté Moravce 14.55 – Banská Štiavnica 16.20, prestup Banská Štiavnica 18.25 – Počúvadlo Jazero 18.47 prípadne v prípade väčšej skupinky zabezpečíme kyvadlovú dopravu do tábora minibusom o 16.45 z Banskej Štiavnice
 • Ako sa dostanete na tábor z Prešova a Košíc? Autobusom Prešov 10.05 – Košice 10.45 – Zvolen 15.10 – Žiar nad Hronom 15.35, prestup na Žiar nad Hronom 15.54 – Banská Štiavnica 16.38, prestup Banská Štiavnica 18.25 – Počúvadlo Jazero 18.47, prípadne v prípade väčšej skupinky zabezpečíme kyvadlovú dopravu do tábora minibusom o 16.45 z Banskej Štiavnice
 • Ako sa dostanete na tábor z Popradu a Banskej Bystrice? Autobusom Poprad 8.25 – Brezno 10.00 – Banská Bystrica 10.50 - Zvolen 11.13, prestup na Zvolen 11.25 – Banská Štiavnica 12.10, prestup Banská Štiavnica 12.25 – Počúvadlo Jazero 12.50
 • Ako sa dostanete na tábor zo Žiliny? Vlakom Žilina 13.11 – Banská Bystrica 14.44, prestup na Banská Bystrica 16.50 – Banská Štiavnica 18.02, prestup Banská Štiavnica 18.25 – Počúvadlo Jazero 18.47
 • Vzhľadom na komplikované prípoje z Banskej Štiavnice, zabezpečíme po dohode kyvadlovú dopravu z Banskej Štiavnice do tábora na Počúvadle. V prípade, že budeme organizovať hromadnú dopravu zo smeru Bratislava, budeme vás o tom informovať. Sledovať budeme počet účastníkov prihlásených z danej lokality a môžeme vybaviť autobus. V prihláške uveďte „individuálna doprava, záujem o dopravu autobusom s doprovodom lektora“.

Ďalšie potrebné informácie

 • Kapacita tábora je obmedzená na 72 detí na jeden týždeň, a preto budeme prijímať podľa poradia prihlásenia. Aktuálny zoznam je vždy na Internetovej stránke. Účastníci navyše (pod čiarou) budú zaradení ako náhradníci.
 • Prihláška na 2 týždne. Pre účastníkov, ktorí sa rozhodli prihlásiť na obidva turnusy, takže deti ostanú na tábore aj zo soboty na nedeľu, bude príplatok za ubytovanie a stravu na 1 deň pre deti a mládež 15 €.
 • Po vašom prihlásení písomnou prihláškou alebo cez Internet, vám do dvoch týždňov pošleme emailom Potvrdenie o prijatí prihlášky, kde bude výpis toho, čo ste uviedli v prihláške, príkazy na úhradu, zmluva o poskytnutí pobytu. Potvrdenia o prijatí prihlášky budeme posielať priebežne každý týždeň. Keď sa prihlásite, čakajte, na rade sme my.
 • Po uzávierke prihlášok vám 24. júna 2013 zašleme Pozvánku s podrobnými informáciami o programe tábora, ubytovaní, zoznam detí a rozdelenie do skupín, zoznam potrebných vecí, zoznam táborových vedúcich atď.
 • Účastnícky poplatok odporúčame zaplatiť čím skôr, najneskôr 24. júna 2013 formou, ktorá vám najviac vyhovuje: osobne, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu.
 • Storno podmienky: V prípade, že sa odhlásite do 20. júna 2013, vrátime vám peniaze s administratívnym storno poplatkom 4 €. Odhlásiť sa môžete telefonicky, mailom. V prípade, že sa odhlásite po 25. júni 2013 a nenájdete za seba náhradníka, je storno poplatok 25 €. V prípade akýchkoľvek osobitných požiadaviek nás kontaktujte telefonicky.