Program tábora

Toto je hrubý náčrt programu nášho tábora. 

Čas Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota
8.20 - 8.50   Raňajky Raňajky Raňajky Raňajky Raňajky Raňajky

8.50

  Celotáborové stretnutie Celotáborové stretnutie Celotáborové stretnutie Celotáborové stretnutie Celotáborové stretnutie Celotáborové stretnutie

9.00 - 9.30

 

 

Komunitný
kruh tímu s facilitátorom

Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
Komunitný
kruh tímu s facilitátorom

doobeda

9.30 - 12.00

 

 

 

 

Komunikačný tréning, workshopy,

zábavný program v skupine

Trénuj svoju intuíciu - workshop,

zábavný program v skupine

Výstup na Sitno / workshop

Prežitie v prírode

Výlet - spoznávanie okolia Banskej Štiavnice Chyťte si svojho mamuta - nástenka želaní Balenie, rozlúčka

12.30 - 14.00

  obed + siesta obed + siesta obed + siesta obed + siesta obed + siesta obed + siesta

poobede

14.00 - 17.30

Príchod a ubytovanie

do 17.00h

- Relax pri vode

- Dobytie jazera TAJCH - outdoorová aktivita

- Tvorivé dielne, stavba prístrešku

- Relax pri vode

- Prežitie v prírode a branno-športové aktivity

 - Relax pri vode

Výlet - spoznávanie okolia Banskej Štiavnice Spoločenský deň - príprava karnevalu a slávnostnej večere Odchod domov

17.30

večera večera večera večera večera večera večera

večer

18.00 - 21.00

Zoznamovacie

hry

Chyťte si svojho mamuta - nástenka želaní / gitara a táborák Športové hry  Opekačka a táborák kino Antre Slávnostná večera a karneval  

21.00 - 21.30

 

Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
Komunitný
kruh tímu s facilitátorom
 
22.00 Večierka Večierka Večierka Večierka Večierka Večierka  

 

Poznámky a vysvetlivky k programu:

Desiata sa podáva o 10.30 h, Olovrant o 16.00 h, Druhá večera o 19.30 h.

Tím - tvoria deti na izbách. Napríklad 2-3 susedné izby tvoria jeden tím.

Komunitný kruh je stretnutie izbových tímov so svojim animátorom, resp. facilitátorom. Ráno sa stretnú, aby si naplánovali deň a zážitky aj aby sa v skupine lepšie spoznali. Večer sa stretnú, aby sa o zážitky podelili a zároveň sa riešili prípadne problémy, ktoré počas dňa nastali.

Facilitátor - je človek ktorý vedie diskusiu tímu dovtedy a tak, aby každý člen tímu bol spokojný. Neriadi, neurčuje čo sa bude diať, ale pýta sa, informuje. Každý tím si môže zvoliť aj vlastný program na daný deň. Facilitátor bude mať na starosti svoju skupinku celý týždeň a starať sa o ich spokojnosť.