Zoznam účastníkov na víkendovku 29. 8. - 1. 9. 2013


1. Martin Spanakis 

2. Michaela Belišová

3. Michal Kubovics

4. Roman Halomi

5. Ľuboš Lendáč

6. Šimon Lovás

7. Ivan Halomi